«Gdy krowa zaczęła tracić mleko, rolnik odkrył, że wieczorem zmierzała w kierunku lasu.🤔 Co odkrył po jej śledzeniu?»

zazwyczaj dostarczała najwięcej mleka, całkowicie przestała je dawać. Rolnik postanowił bliżej przyjrzeć się krowie na łące przy skraju lasu, po tym jak weterynarz stwierdził, że jest zdrowa.

Wkrótce dowiedział się, że krowa czasami wieczorami chodzi do lasu, więc postanowił ją śledzić. Zawsze przyprowadzał krowy do wypasu na polanie w pobliżu lasu. Kiedy zauważył, że Lila zostaje w tyle za grupą, postanowił iść za nią.

Aby nie przestraszyć zwierzęcia, szedł powoli, aż w końcu dotarł do polany otoczonej drzewami. Krowa przeszła na nieco bardziej oddalone miejsce, coś ukrywając. Steve podszedł bliżej i zobaczył małe cielę.

Okazało się, że Lila przyprowadziła je na polanę kilka tygodni temu, prawdopodobnie próbując je ukryć. Rolnikowi zajęło około pięciu minut, aby zrozumieć, dlaczego tak się stało. Przed przeniesieniem do nowego stada, każde cielę jest wychowywane oddzielnie od dorosłych.

Steve powiedział dziennikarzom, że Lila wydawała się niezadowolona z tego, jak sprawy się układają. Cielę zostało pozostawione z krową. Steve postanowił przemyśleć swoje podejście do prowadzenia farmy.

Like this post? Please share to your friends:

Videos from internet