«Nigdy nie ufaj zdjęciom w internecie!😱 Zdjęcia kobiet przed i po Photoshopie pokazują, że nigdy nie można nikomu ufać online!»

Dzisiejsza era cyfrowa jest zdominowana przez media społecznościowe, które często są używane w połączeniu z szerokim zastosowaniem Photoshopa i filtrów. Chociaż drobne edycje mogą sprawić, że zdjęcia będą bardziej atrakcyjne wizualnie, duże edycje, które zmieniają twarze i ciała, są niepokojącym trendem o potencjalnie niebezpiecznych konsekwencjach.

 

Oprócz tego, że są mylące, zdjęcia z Photoshopa, które zakłócają rzeczywistość i promują nieosiągalne ideały piękna, również podsycają negatywne stereotypy i niepokoje. Kobietom szczególnie często pokazywane są idealizowane wizerunki obcych ludzi, co może prowadzić do poczucia niedoskonałości i zwątpienia w siebie.

 

Mężczyźni z kolei są socjalizowani, aby wywierać na siebie nadmierną presję i na swoje związki, ponieważ oczekują nieosiągalnej doskonałości. W dzisiejszej erze cyfrowej modyfikacji ważne jest wspieranie autentyczności i docenianie naturalnego piękna.

Przedstawiamy 16 kobiet, których zmienione zdjęcia zostały upublicznione, aby zilustrować ten punkt i pokazać głębię manipulacji cyfrowej. Ich doświadczenia stanowią silne przypomnienie, aby akceptować i kochać siebie takim, jakim się jest, z wszystkimi niedoskonałościami. Każdy człowiek ma wrodzone piękno, które przewyższa normy społeczne i postęp technologiczny.

  

Like this post? Please share to your friends:

Videos from internet