😱 „Trzynaście lat po śmierci matki, syn znalazł list od niej. 💔 Co było napisane w liście, co zszokowało mężczyznę?”

Dziecko znalazło list trzynaście lat po śmierci matki, co później miało stanowić dla niego wielką inspirację do pomagania innym. Lamar Roberts stracił matkę na raka, gdy miał zaledwie cztery lata. Jego wczesne marzenia o zostaniu zawodowym graczem i głęboka miłość do koszykówki miały głębokie korzenie.

List jego matki został odkryty, gdy Lamar miał siedemnaście lat, i okazał się proroczy. List ten zachęcał go do dążenia do swoich marzeń i podkreślał wartość współczucia oraz wsparcia rodzinny. Obecnie dwudziestoośmioletni Roberts jest znany w angielskiej narodowej lidze koszykówki.

Patrząc wstecz na swoją podróż, uważa, że znalezienie listu jego matki było punktem zwrotnym, który skłonił go do działania. Roberts pamięta ten list bardzo dobrze i przyznaje, że miał on duży wpływ na jego poglądy i decyzje życiowe.

Oprócz swoich sportowych pasji, Roberts zaangażował się w działalność charytatywną. Jest współzałożycielem organizacji non-profit wspierającej młodych sportowców. Jednym z ich projektów jest poprawa infrastruktury sportowej, aby zachęcić więcej osób do uprawiania sportu.

Like this post? Please share to your friends:

Videos from internet